İnnometal Kimdir?

Kuşaklardır üretim serüveni içinde olan İnnometal ailesi, isminde de bulunan metal ile dedelerimizin mesleği sıcak demirciliğin örs ve çekiçle yapıldığı günler kadar eski dönemlerde tanışmış ve bu birikimini yenilikçi yaklaşımlarla ve günümüz teknolojisi ile sürdürmektedir. Ortaklarımızın farklı oluşumlar içinde gerçekleştirdiği bölgede öncü üretim aklı olma rolümüze, İnnometal çatısı altında güncelleyerek devam etmekteyiz. Ailemiz bölgede su değirmeni kurma ve işletme faaliyetlerine 1950’li yıllara kadar devam etmiştir. Devamında, dizel un değirmenleri kurma ve işletme, kağnılara aks imali, elle ve at ile çalışan su tulumbaları üretimi sürdürülmüştür.

Misyonumuz

Üretimde ve süreç yönetimlerinde en güncel teknolojileri kullanarak, müşterilerimizi memnun etmektir.

Vizyonumuz

Sektörümüzün öncü üretim kapasite ve kalitesine sahip firmalarından biri olmaktır.

Kalite Politikamız

Müşteri istek ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin memnuniyetini tüm yasal zorunlulukları ve ilgili standartları da dikkate alarak arttırmak,Kalite Yönetim Sistemini geliştirerek etkinliğini sürekli iyileştirmek; uygulanabilir bütün şartları yerine getirmek,Teknoloji ve insan yatırımına önem vererek alt yapımızı güçlendirmek; personelimizin sürekli eğitim ile gelişmesini sağlamak,Ekip çalışması, iletişim, ortak sorun çözme ve güven ile tüm çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin katılımını sağlayarak karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi artırmak,Sektördeki pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırarak pazarın lideri olmaktır.

1960’lı yıllardan sonra benzinli ve dizel su motorlarının bakım-onarım ve yedek parçalarının imalatı, motorlu taşıtların bakım onarım ve yedek parçacılığı, ayrıca çevrede yaygın olan av tüfeği sektörüne yedek parça imalatı, torna ve kaynak isçiliği faaliyetlerimiz 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Sonrasında yine aile iştiraki firmamızda Huğlu’daki fabrikalarımızda metal sanayiinin farklı kollarında imalatlar yapmış ve yine iştiraki firmalarda savunma sanayiine muhtelif parçalar, medikal sektörüne muhtelif parçalar, motor krank imalatı ve av tüfeği gibi farklı kollarda imalatlar yapmıştır. Bu sebeple Alüminyumdan, Titanyuma, demir dışı metallerden yüksek vasıflı çeliklere kadar farklı malzemeler ile imalat tecrübesine sahiptir. 2016’dan sonra ise farklı bir yapılanmaya gidilerek Beyşehir Organize sanayi bölgesindeki 34,000 metre kare alanda imalat faaliyetlerine başlamıştır. 6,600 metre karesi tamamlanmış ve halen devam eden yatırımlarımızla kapalı alanı 17,000 metre kare olacak entegre üretim kampüsümüzü tamamlamış olacağız.

Burada, uzun yıllardır tecrübe sahibi olduğumuz İnşaat İş Makinaları sektöründe, Ülkenin öncü üretim kapasitesine sahip firmalarından biri olma vizyonu ile yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Hali hazırda ürettiğimiz ürünlerin %95’i Avrupa pazarında, İnşaat İş Makinaları sektörünün en büyüklerine OEM olarak sunulmaktadır. Yine yerli İnşaat İş Makinaları sektörünün öncü firmalarına da OEM montajlı Komponent ürünler üretmekteyiz. Üretim, 1200x1000mm ebatlarına kadar, otomatik reçineli kum kalıplama hattımızda oluşturulan kalıpların, 2×750 kg yüksek verimli ve yüksek frekanslı indüksiyon ocaklarında ergitilen metalle birleşmesi ile başlar. Bünyemizde bulunan 1500kg – 1200 derece sıcaklıklara ulaşabilen tam otomatik Su verme fırınımızda istenilen mekanik özelliklere göre ısıl işlemleri yapılır. Otomatik kumlama makinamızda temizleme – arındırma işlemleri tamamlanan ürünler, gerekli mekanik, kimyasal analizlerinin tamamlanmasından sonra talaşlı imalat bölümüne aktarılır.

Güncel CNC talaşlı imalat tezgâhları, kesme, bükme ve işe özel tasarlamış teçhizatlar, farklı kaynak prosesleri kullanılmaktadır. Ölçülemeyen ürünün kalitesi standardize edilemez düsturu ile Laboratuvarımızda çeşitli boyut ölçüm cihazlarımız ve günümüz teknolojisine uygun hassas CMM cihazımızın yanında Malzeme laboratuvarımızda ise Sertlik cihazlarımız, Yüzey sertliği ölçüm cihazımız, Ultrasonik hata tespit cihazımız, Malzeme analiz, çekme-basma test cihazımız ve işe özel ölçüm teçhizatlarımız bulunmaktadır. Süreç yönetimlerimizde, günümüz gereksinimi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı olan “Sysmond ERP” ile tüm süreçler tam uyumlu yürütülmektedir. Alanında öncü olan Catia CAD-CAM ve PLM yazılımlarımızla üretim süreçlerimizi tam kontrolle sürdürmekteyiz. Üretimin her aşamasında enerji verimli teçhizatlar kullanan İnnometal doğaya saygı bilinciyle tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 1. Etabı tamamlanarak devreye alınan güneş enerjisi tesisi ile halihazırdaki tüketiminin tamamı da buradan karşılamaktadır. Sürdürülebilir üretimin en önemli ayaklarından biri olan insan kaynağı ise firmamızın en değer verdiği hususlardan biridir. Bu maksatla personelimiz için daha nezih bir çalışma ortamının oluşması için kampüsümüz içinde sosyal alanlar bulunmaktadır. Çalışanlarımıza verilen sürekli eğitimlerle ise personelimizin çalışma bilinci ve iş bilgisi arttırılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlayarak, şirket personelinin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak ve bu amaçla eğitimler vermeyi; İSG Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı; Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamayı; Kazaları, çalışanları ve çalışmalardan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, sağlık bozulmalarını meslek hastalıklarını, çevresel ve sosyal etkileri önlemek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini uygulamayı; Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere riayet etmeyi; Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeyi; İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı, "Önce Sağlık ve Güvenlik” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız yukarıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder.

Çevre Politikamız

"Doğaya Saygı” ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda devamlı olarak duyarlı ve dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır. Kurduğumuz çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.