Bearbeitung

Maschine / Ausrüstung Typ Menge Kapazität
CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum – Kitamura – 2022 1 1100x920x1050mm 4 Achsen
CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum – Kitamura – 2018 1 610x610x610x610mm 4 Achsen
CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrum – Kitamura – 2006 1 870x710x660mm 4 Achsen
CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum – Taksan – 1996 1 700x450x550mm
CNC-Vertikal-Bearbeitungszentrum – Wele – 2017 1 1100x650x600 mm 4 Achsen
CNC-Drehmaschine – Spinner – 2016 1 Ø400×600 mm C-Achse
Universal-Fräsmaschine 1 1270x300mm
Universal-Fräsmaschine 1 1600x320mm
Universal-Fräsmaschine 1 1370x300mm
Universal-Drehmaschine 1 Ø500x1500mm
Universal-Drehmaschine 1 Ø300x1500mm
Bandsägemaschine 1 280mm
Vibrations-Oberflächenbearbeitungsmaschine 1 100 Lt
Hydraulische Presse 5 2-3-5-20 Tonnen
Hydraulische Räummaschine 1 1500mm, 10Tonnen
Maditionsmaschine 1 Ø100-300mm
Werkzeugschärfmaschine 1 Ø20X150mm
Werkzeugschärfmaschine 1 Ø40X200mm
Industrielle Waschmaschine 1 1x1x1m